Privacybeleid

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Eenvoudige privacy informatie voor onze gasten

In overeenstemming met Art. 13 DSGVO willen wij u graag informeren over het gebruik van uw gegevens in de arbeidsrelatie:


1. de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon:

Lena Johanna Maria van Assema

Klein Holland Harz - Verhuur van vakantiewoningen

Wellbeek 
5 

37412 Herzberg am Harz - Sieber

Telefoon: +49 (0)5585 999 7949

info@klein-holland-harz.de


2. contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

De gegevensbeschermingsfunctionaris van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Lena Johanna Maria van Assema

Klein Holland Harz - Verhuur van vakantiewoningen

Wellbeek 
5 37412 Herzberg am Harz - Sieber

Telefoon: +49 (0)5585 999 7949

info@klein-holland-harz.de

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris voor vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.


3. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt:
  • Het uitvoeren en verwerken van uw boeking,
  • het invullen van de inschrijvingsformulieren,
  • het doen gelden en/of verdedigen van wettelijke claims.


4. rechtsgrondslag voor de verwerking:
artikel 6, lid 1, onder b), c) DSGVO


5. ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens:

  • Belastingadviseur, belastingkantoor, Smoobu, eventueel het boekingsportaal dat u voor uw boeking heeft gebruikt.
  • Daarnaast geven we uw gegevens normaal gesproken niet door aan derden. Op verzoek kunnen de bevoegde registratie-instanties echter de registratiebewijzen ontvangen. Daarnaast kan in het kader van de doelstelling van rechtsvorderingen een overdracht aan onderzoeksinstanties, rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken en advocaten plaatsvinden.


6. het is niet de bedoeling de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie.


7. de periode waarin de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze periode:

  • 10 jaar (boekhouding), 1 jaar (verblijfsregistraties)


7.1. Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk verplicht in het kader van de verblijfsregistratie.
  • In het kader van de boeking is de verstrekking van persoonsgegevens contractueel noodzakelijk.
  • Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, is een boeking of overnachting in klein Holland niet mogelijk.


8. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.


9. U hebt het recht om informatie te verkrijgen van de verantwoordelijke voor de verwerking over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking als aan de voorwaarden volgens art. 21 DSGVO is voldaan. We vestigen ook uw aandacht op uw recht op gegevensdraagbaarheid. Dit betekent dat u het recht hebt om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en dat u het recht hebt om deze gegevens ongehinderd van ons over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

10. u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is:


De Staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen

Barbara Thiel

Prinzenstraße 
530159 Hannover

Telefoon: +49 (0511) 120 45 00

Fax: +49 (0511) 120 45 99

E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.deInformatie over gegevensbescherming in het kader van onze videobewaking

In overeenstemming met Art. 13 DSGVO willen wij u graag informeren over het gebruik van uw gegevens in de arbeidsrelatie:


1. de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon: 

Lena Johanna Maria van 
Assema

klein Holland Harz - Verhuur van vakantiewoningen

Wellbeek 
5

37412 Herzberg am Harz - Sieber

Telefoon: +49 (0)5585 999 7949

info@klein-holland-harz.de


2. contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

De gegevensbeschermingsfunctionaris van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Lena Johanna Maria van Assema

Klein Holland Harz - Verhuur van vakantiewoningen

Wellbeek 
5 37412 Herzberg am Harz - Sieber

Telefoon: +49 (0)5585 999 7949

info@klein-holland-harz.de

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris voor vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.


3. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt: Bescherming van eigendommen, preventie van vandalisme, strafrechtelijke preventie en vervolging, uitoefening van het recht van vestiging.


4. rechtsgrondslag voor de verwerking: artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.


5. legitieme belangen die door ons worden nagestreefd: Bescherming van de eigendom, bescherming van het leven, de gezondheid en de vrijheid van de personen die er verblijven, uitoefening van het recht van vestiging.


6. ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens: In het algemeen delen we de video-opnamen niet. In het kader van de verwezenlijking van het doel kunnen de opnames echter worden doorgegeven aan rechtshandhavingsinstanties, advocaten en andere autoriteiten.


7. het is niet de bedoeling de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie.


8. de duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur: in de regel wissen wij de gegevens dagelijks, maar uiterlijk na 48 uur. Voor zover wij gegevens opslaan om bewijsmateriaal te bewaren in het kader van het bereiken van het doel, worden deze gegevens na afloop van de procedure(s) gewist.


9. De verstrekking van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Indien u echter bezwaar maakt tegen de verwerking, zullen wij gebruik maken van onze domiciliëringsrechten en u de toegang tot onze lokalen ontzeggen.


10. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.


11. U hebt het recht om informatie te verkrijgen van de verantwoordelijke voor de verwerking over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking als aan de voorwaarden volgens art. 21 DSGVO is voldaan. We vestigen ook uw aandacht op uw recht op gegevensdraagbaarheid. Dit betekent dat u het recht hebt om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en dat u het recht hebt om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.


12. u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is:


De Staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen:

Barbara Thiel

Prinzenstraße 
530159 Hannover

Telefoon: +49 (0511) 120 45 00

Fax: +49 (0511) 120 45 99

E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de