Voorwaarden voor gebruik

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ⓒ 2021-Heden | Klein Holland Harz | Lena Johanna Maria van Assema

Ⓒ 2015-2021 | Gretl's Hof | Lena Johanna Maria van Assema

Wellbeek 5 | 37412 Herzberg am Harz | Bondsrepubliek Duitsland

Wij gaan er altijd van uit dat u, voordat u een reservering of boeking bij ons doet, onze algemene voorwaarden gelezen heeft.

48-UURS OPTIE

 • u kunt een accommodatie voor 48 uur reserveren. Deze optie geeft u enige bedenktijd en de zekerheid dat de accommodatie voor 48 uur voor u vrijgehouden wordt. U kunt het ons vervolgens binnen 48 uur laten weten als u de reservering om wilt zetten naar een definitieve boeking. Wanneer u niets doet, vervalt de optie automatisch na 48 uur
 • een optie voor 48 uur nemen is daarmee dus geheel vrijblijvend

BOEKEN

Online

Indien gewenst kunt u uw boeking direct via ons online-boekingssysteem doen. Online-boeken is niet moeilijk en wijst zichzelf. Uiteraard kunt u ons hierbij ook altijd om hulp vragen.

U kunt ons ook altijd een E-Mail sturen met daarin:

 • de gewenste vakantiewoning(en)
 • de gewenste periode
 • het aantal meereizende personen

Telefonisch

Wanneer u liever persoonlijk contact wilt, kunt u ons altijd bellen

 • telefoon: 0049 5585 99 7949
 • smartphone: 0049 151 2610 1874

Wij helpen u dan graag verder. Na de telefonische boeking ontvangt u van ons altijd binnen 24 uur nog een schriftelijke bevestiging.

Goed om te weten voor u boekt:

 • al onze vakantiewoningen kunnen geboekt worden voor een verblijf van minimaal 3 nachten. In de zomervakantie minimaal 7 nachten en in de kerstvakantie minimaal 5 nachten
 • met het verzenden van een online boeking gaat u gelijktijdig akkoord met onze algemene voorwaarden
 • met het verzenden van een online boeking is de koop (de boeking) obligatorisch (bindend)

BETALINGSVOORWAARDEN

Aanbetaling ​

 • na ontvangst van uw boekingsbevestiging dient u per bankoverschrijving direct een aanbetaling te doen van tenminste 30% van de totale som. Zodra deze aanbetaling op onze bankrekening is bijgeschreven, is uw boeking definitief

Belangrijke opmerking:

 • ons boekingssysteem is vol geautomatiseerd. Wanneer een aanbetaling niet binnen 3 werkdagen op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt de boeking door ons systeem als annulering gezien, en de door u gereserveerde vakantiewoning(en) word(en) dan automatisch weer voor verhuur vrijgegeven. Wanneer wij dit niet (tijdig) bemerken en handmatig corrigeren kan het in het ergste geval tot een overboeking leiden, een eventuele direct hierop volgende betaling kunnen wij achteraf niet meer corrigeren. In geval van overboeking wordt daarmee de eerst betaalde boeking als definitieve boeking gezien. Wij kunnen u er daarom alleen dringend op wijzen, dat een directe aanbetaling werkelijk noodzakelijk is, om de vakantiewoning(en) definitief voor u te kunnen boeken

Restbetaling

 • de restbetaling van ten hoogste 70% van de totale som dient uiterlijk 45 dagen voor uw aankomstdatum op onze bankrekening te zijn aangetroffen. Wanneer dit niet gebeurd sturen wij u éénmaal een herinnering

Belangrijke opmerking:

 • wanneer er na het versturen van deze eenmalige herinnering geen directe betaling plaats vindt, annuleert het systeem automatisch binnen 7 dagen uw boeking. In geval van, een al dan niet automatische, annulering treden automatisch onze annuleringsvoorwaarden in werking

Deelbetalingen

 • wij bieden u de mogelijkheid, uw boeking in delen aan ons te betalen
 • wanneer u van de mogelijkheid van deelbetalingen gebruik wenst te maken, dient u dit ons direct na uw boeking per E-Mail mede te delen
 • deelbetaling is alleen mogelijk voor de som van de restbetaling
 • de eerste aanbetaling dient altijd direct na boeking te worden gedaan en minstens 30% van de totale som te zijn
 • ook dient de laatste deelbetaling van de totale som uiterlijk 45 dagen voor uw aankomstdatum op onze bankrekening te zijn aangetroffen
 • tijdens de looptijd dient u er zelf voor te zorgen dat uw deelbetalingen tijdig (voor, of uiterlijk op, de door ons aangegeven aangegeven data) op onze bankrekening zijn bijgeschreven
 • bij herhaald verzuim hebben wij het recht het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel te vorderen

Belangrijke opmerking:

 • wanneer er na het versturen van een vordering geen directe betaling plaats vindt, annuleert het systeem automatisch binnen 7 dagen uw boeking. In geval van, een al dan niet automatische, annulering treden automatisch onze annuleringsvoorwaarden in werking

Volledige betaling

 • uiteraard kunt u, indien gewenst, het totaalbedrag ook in één betaling voldoen. Een volledige betaling dient dan wel direct na ontvangst van de boekingsbevestiging aan ons te worden voldaan, zodat uw boeking daadwerkelijk als definitieve boeking bij ons ingeboekt wordt. Wanneer dit niet tijdig plaats vind, kunnen er gelijke problemen ontstaan als aangegeven bij de aanbetaling beschreven 'belangrijke opmerking'

Overige betalingsvoorwaarden:

 • verblijven met een aankomst binnen 45 dagen na boeken dienen direct na ontvangst van de boekingsbevestiging 100% betaald te worden
 • verblijven met een aankomst binnen 7 dagen na boeken dienen bij aankomst direct en volledig contant of via een pin-transactie betaald te worden
 • bij boekingen over onze partnerportalen, zoals bijvoorbeeld Travanto, Micazu, Booking.com, FeWo-Direkt, enz. kunnen de door hen bepaalde betalingsvoorwaarden afwijken van onze betalingsvoorwaarden
 • de betalingsvoorwaarden opgesteld door de aanbieder waarbij gereserveerd/geboekt wordt/is zijn eerst geldend

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annulering van uw boeking bij ons, accepteren wij:

 • vanaf boekingsdatum tot 45 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 30% van de totale som
 • van 44 dagen tot 30 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 50% van de totale som
 • van 29 dagen tot 14 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 70% van de totale som
 • van 13 dagen tot 1 dag voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 90% van de totale som
 • bij een annulering op de dag van aankomst, of tijdens het verblijf, tegen een betaling aan ons van 100% van de totale som
 • een reis- en/of annuleringsverzekering kunt u alleen bij uw eigen, of een door u voor dit doel gekozen, verzekeringsmaatschappij afsluiten
 • de reeds betaalde kosten van, door ons voor u bestelde, HarzCards kunnen wij bij annulering helaas niet vergoeden
 • bij boekingen over onze partnerportalen, zoals bijvoorbeeld Travanto, Micazu, Booking.com, FeWo-Direkt, enz. kunnen de door hen bepaalde annuleringsvoorwaarden van onze annuleringsvoorwaarden afwijken
 • de annuleringsvoorwaarden opgesteld door de aanbieder waarbij gereserveerd/geboekt wordt/is zijn bindend

BORG

De borg bedraagt € 100,00 per gehuurde wooneenheid:

 • De zilveren klomp (Huiscode: wb5kh1) € 100,00
 • De slotgracht (Huiscode: wb5kh2) € 100,00
 • De Tulpenberg (Huiscode: wbkh3) € 100,00
 • Het boswater (Huiscode: wb5kh4) € 100,00
 • Hemel & Aarde (Huiscode: wb5kh12) € 200,00
 • Natuurparels (Huiscode: wb5kh34) € 200,00
 • Holland-Harz Experience (Huiscode: wb5kh1234) € 400,00

Vanwege ons beleid om voortaan de mogelijkheid te bieden tot 'contactloos inchecken' dient de borg uiterlijk 7 dagen voor aankomst op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. De borg, of een gedeelte daarvan, wordt binnen 7 dagen na vertrek, na een (schadevrije) controle, aan het bij ons aangegeven IBAN nummer terug betaald.

HONDEN

 • wij berekenen een bedrag per hond/per nacht, maximaal 2 honden per wooneenheid zijn toegestaan
 • u dient zelf te zorgen voor een geschikte slaapplaats voor uw hond, onze voorkeur heeft een bench.

VERBLIJF

 • u dient tijdens uw verblijf in klein Holland over een aansprakelijkheidsverzekering, met toereikende dekking, te beschikken
 • u kunt op de aankomstdag vanaf 16:00 uur over de door u geboekte vakantiewoning(en) beschikken
 • ieder verblijf (inclusief nevenkosten) dient voor, of uiterlijk bij, aankomst 100% betaald te zijn/worden
 • u dient u tijdens uw verblijf aan onze huisregels te houden (zie digitale gastenmap)
 • u dient de door u geboekte vakantiewoning(en) op de vertrekdag bezemschoon op te leveren en om uiterlijk 10:00 uur te hebben verlaten
 • alle door u ter plaatse gebruikte / bestelde / gekochte extra diensten / goederen dienen voor vertrek aan ons betaald te zijn

GEBRUIKSVOORWAARDEN WIFI

In alle vakantiewoningen, de recreatieruimte en de tuin kan door iedere aanwezige gast gratis gebruik gemaakt worden van een Wifi netwerk. Het Wifi netwerk (hierna ‘netwerk’) wordt aangeboden door klein Holland Harz in samenwerking met Telekom GmbH, (hierna ‘aanbieder’).

Aan het gebruik van dit netwerk zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld, die op alle gebruikers van het netwerk van toepassing zijn. Door gebruik te maken van het netwerk, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden:

§ Het netwerk mag niet gebruikt worden

 • om spam, virussen of illegale software te verspreiden, te raadplegen en/of te downloaden
 • om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, informatie of (rand)apparatuur die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik
 • voor gedragingen die illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, frauduleus, aanstootgevend of lasterlijk zijn

§ Het proberen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts of computersystemen op welke manier dan ook is niet toegestaan

§ Het gebruik van het netwerk mag nooit in tegenstrijd zijn met de landelijke wet- en regelgeving

§ Het verzenden van informatie (waaronder ook email) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn aan verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie. Gebruikers wordt aangeraden minstens een antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een VPN verbinding indien vertrouwelijke of gevoelige informatie verstuurd wordt of connectie met een bedrijfsnetwerk gemaakt wordt

§ Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker. De aanbieder van het netwerk is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het netwerk.

§ De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden gedraagt de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker die in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle daaruit voor de aanbieder voortvloeiende schade.

Zodra het in de digitale gastenmap beschikbaar gestelde wachtwoord op apparaten wordt ingevoerd en bevestigd, gaan de gebruiker automatisch volledig akkoord met bovenstaande voorwaarden en de aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.

VIDEOBEWAKING

In de, oorspronkelijk tot onze privaat behorende, bereiken, die door de bij ons verblijvende gasten gemeenschappelijk gebruikt kunnen / mogen worden, maken wij gebruik van een 24/7 videobewaking systeem. ​Dit betreft de volgende bereiken:

 • parkeerplaats
 • entree
 • gemeenschappelijke vloer; gangen, recreatieruimte en tuin
 • grondstuk; rechterzijde van het hoofdgebouw van voor naar achter, gehele achterzijde van het hoofdgebouw en de linkerzijde van het hoofdgebouw van voor naar achter

Reden voor gebruik

 • daar meerdere wooneenheden gelijktijdig aan verschillende huurders, of aan grote(re) groepen die voor ons als verhuurder altijd meer risico met zich mee brengen, verhuurd kunnen worden, kan het in geval van zowel onbedoelde als opzettelijke (vandalistische) schade aan onze en andermans eigendom(men), tot een vraagstuk naar de werkelijke dader(s) komen. Om eventueel mogelijke geschillen, onterechte beschuldigingen, en andere soortgelijke gevolgen die tot eventuele escalatie(s) met elkaar, of met ons als verhuurder, kunnen leiden te voorkomen, biedt het videobewaking systeem in dit geval / deze gevallen onweerlegbaar uitkomst
 • let wel, het videobewaking systeem wordt niet 24/7 door ons bewaakt / bekeken. Het systeem is dan ook niet bedoeld als vervangend toezichthouder op bijvoorbeeld minderjarigen, personen met een beperking, etc. Wij verzoeken ouder(s) / verzorger(s) / verantwoordelijke(n) dringend om altijd zelf verantwoordelijk te zijn / blijven voor de veiligheid, en het gedrag, van personen waarvan uit gronden van leeftijd, beperking, etc. al dan niet wettelijk niet verwacht kan / mag worden dat zij hiervoor zelf de verantwoording kunnen dragen.​

Vermelding van aanwezigheid

 • daar voor het verzenden van de online boeking akkoord dient te worden gegaan met de algemene voorwaarden, gaan wij ervan uit dat ook deze bepaling bij de boeker bekend is / was vóór boeking. Tevens is het gebruik van een videobewaking-systeem door ons gemeld aan de door ons gebruikte partnerportalen. Voor een onjuiste weergave / vermelding of het niet hebben gelezen hiervan, kunnen wij nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld. Verzoek om stornering voor, of restitutie tijdens, het verblijf zal dan ook ongegrond worden verklaard

Verantwoording van data opslag

 • wij dragen de volledige verantwoording van het door ons in gebruik genomen videobewaking-systeem en de daarbij behorende rechten en plichten. Wij verklaren hierbij nadrukkelijk er voor zorg te dragen dat de privacy, zoals vermeld in de daarvoor geldende wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (AVG) niet geschonden wordt. Beelden worden maximaal 48 uur achtereen opgeslagen om vervolgens automatisch te worden overschreven

Inkrachttreding

 • deze bepaling wordt daadwerkelijk van kracht bij betreding van de door ons beschikbare gestelde private, maar voor gemeenschappelijk gebruik bedoelde, en in het eerste punt vermelde bereiken, behorend bij klein Holland, Wellbeek 5, 37412 Herzberg am Harz - Sieber, Bundesrepublik Deutschland

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEREGELING

 • wij zijn niet aansprakelijk voor schade(n) / verlies / diefstal van eigendommen van gasten. Onafhankelijk daarvan, of deze door derden veroorzaakt wordt of niet
 • voor eventueel door u veroorzaakte schade(n) aan ons en / of aan onze gasten of schade(n) / verlies aan / van onze eigendommen of eigendommen van onze gasten bent u altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk
 • wij dragen onze verantwoordelijkheid door de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen ter voorkoming van ongevallen te hebben getroffen / treffen. Wanneer het, ondanks deze voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen, toch tot een voorval komt gelden de volgende bepalingen;

1. wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor ongevallen die niet op ons, in het grondboek vermelde, grondstuk plaats vinden

2. bij ongevallen die op ons grondstuk plaats vinden, wordt het ongeval door een onafhankelijk persoon onderzocht, en bepaald wie daarvoor wettelijk de verantwoording draagt

3. wanneer de schuld aantoonbaar bij ons ligt, nemen wij uiteraard onze verantwoording, en zullen wij dit aan onze verzekering over dragen

4. wanneer ons geen nalatigheid of schuld toegewezen worden kan, kunnen wij hiervoor ook niet aansprakelijk gesteld worden

 • wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies / schade(n) / diefstal van / aan bij ons geparkeerde voertuigen. Schade(n), door uzelf aan derden veroorzaakt, dient u direct bij de eigenaar/esse van het voertuig te melden. Wij gaan ervan uit dat dit naar behoren door betrokken partijen zelf afgehandeld wordt
 • het samenzijn met/bij onze hofdieren is altijd op eigen risico. Bij kinderen tot 12 jaar dient er altijd een volwassene aanwezig te zijn. In geval van schade of verlies, waarbij de schuld aan u toegewezen worden kan, worden de hierdoor ontstane en eventueel in de toekomst volgende kosten bij u in rekening gebracht. Deze voorwaarden gelden tevens bij deelname aan eventuele door ons georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Pony-Hiking, etc.
 • door u veroorzaakte schade, waarvan de waarde niet hoger is dan de door uw betaalde borg, verreken wij direct met de door uw betaalde borg
 • door u veroorzaakte schade, waarvan de waarde hoger is dan de door uw betaalde borg, dienen door uw verzekering of uit uw eigen kapitaal aan ons vergoed te worden
 • wanneer uw verzekering een vergoeding niet, of niet toereikend, vergoed, hebben wij het recht te eisen dat de schade(n) uit uw eigen kapitaal aan ons vergoed wordt.

BEOORDELINGEN

 • wij garanderen dat alle, door ons getoonde, beoordelingen daadwerkelijk aan ons gegeven zijn door gasten die bij ons overnacht hebben / verbleven zijn
 • deze beoordelingen bestaan uit online beoordelingen, maar ook uit schriftelijke beoordelingen gedaan in de in klein Holland fysiek aanwezige gastenboeken
 • alle schriftelijke beoordelingen gedaan in onze fysiek aanwezige gastenboeken, evenals de ons hier toegekende sterren / cijfers, zijn door ons exact overgenomen (de oorspronkelijke beoordeling worden door ons aantoonbaar bewaard). De enige aanpassing betreft eventueel het weglaten van persoonlijke gegevens of feiten, die tot duidelijke herkenning van personen voeren kan, zoals bijvoorbeeld combinaties van voor- en achternamen, familie samenstellingen, woonplaatsen, enz. Wanneer u er als gast bezwaar tegen heeft, dat wij uw beoordeling online openbaar tonen, kunt u ons dat melden. In dit geval wordt uw beoordeling niet (langer) online getoond/geplaatst. Tenzij anders bij ons aangegeven stemt u ermee in dat wij uw beoordeling online tonen/plaatsen

BEZWAREN

 • uiteraard doen wij er altijd alles aan, om uw deelname zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Voor die zeldzame gevallen, dat er toch iets voor teleurstelling heeft gezorgd, vragen wij u om dit persoonlijk met ons te bespreken. Wanneer u moeite heeft met een persoonlijk gesprek ter plaatse, dan begrijpen wij het ook als u dit liever (niet al te lang) na thuiskomst telefonisch, of zelfs per E-Mail doen wilt. Wij beloven u dat wij iedere klacht, onafhankelijk of u dit persoonlijk, telefonisch of per E-Mail aan ons kenbaar maakt, met respect behandelen en binnen het bereik van onze mogelijkheden proberen op te lossen
 • wel vragen wij hierbij aandacht voor het volgende: Ook wij wensen met respect behandeld te worden. Wanneer dit niet het geval is, en u ons of onze onderneming onterecht in diskrediet brengt, zien wij ons gedwongen om rechterlijke stappen inzake laster te ondernemen

SALVATORISCHE CLAUSULE

 • als een bepaling van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In de plaats van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepalingen komt dan een regeling die overeenkomt met het beoogde doel van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling, voor zover dit juridisch toegelaten en mogelijk is. Hetzelfde geldt bij een leemte in de regeling. De vervangende bepaling geldt dan alsof deze van bij het begin (of vanaf het tijdstip van de nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid) was overeengekomen
HUISREGELS & VERDERE INFORMATIE

Allereerst alvast van harte welkom in Klein Holland Harz!

Als eigenaren voelen wij ons het prettigst wanneer wij met je/jou(w) aangesproken worden, en nog prettiger wanneer wij dat andersom ook mogen doen. Deze verstandhouding komt naar onze mening een gelijkwaardige en ook ontspannen benadering alleen maar ten goede ;-) 

Samen in een huis leven en gemeenschappelijk van alles kunnen genieten, wij hebben er inmiddels vooral geweldige ervaringen mee en er al prachtige en waardevolle herinneringen aan overgehouden! Maar vrijwel niet te voorkomen, ervaren ook wij en/of onze gasten, wel eens dingen die achteraf duidelijker/beter/anders hadden gekund.

Daarnaast zijn we wegens de komst en aanwezigheid van COVID-19 ongewild in een situatie gekomen waarvoor de nodige aanpassingen vereist zijn.

Om onze gasten bij dit alles behulpzaam te zijn hebben wij hier een aantal informatieve items uitgelicht, als ook enige huisregels om ongewenste ervaringen zoveel mogelijk te voorkomen.

Mochten er na het lezen dingen zijn die vragen oproepen, of mochten er twijfels zijn of iets wel of niet gewenst of mogelijk is, vraag het ons vooral! Want ons motto is en blijft:

'Op iedere vraag is er altijd een antwoord!' en '(vrijwel) overal is een oplossing voor!'.

AANKOMST

 • de vakantiewoning(en) is/zijn beschikbaar vanaf 16:00 uur

PARKEREN

 • auto's kunnen zowel bij aankomst, na inkopen, en bij vertrek bij de vakantiewoningen worden uitgeladen / ingeladen (max. 2 auto's gelijktijdig)
 • uiteraard kunnen ook personen altijd voor de deur in- en uitstappen
 • verder is ons grondstuk nagenoeg autovrij
 • kostenlose openbare parkeerplaatsen vrijwel direct naast de vakantiewoningen
 • het parkeren geschied, zowel op ons terrein als op openbaar terrein, altijd op eigen risico
 • het eigen terrein is rondom uitgerust met videobewaking

CONTACTLOOS INCHECKEN

Helaas hebben ook wij, sinds de aanwezigheid van onverwachte en ongekende omstandigheden ons allen inmiddels welbekend onder de term COVID-19, noodgedwongen een stuk van onze gast'vrijheid' op moeten geven. Gelukkig hebben wij dit op positieve wijze kunnen veranderen in gast'vriendelijkheid'. Wel heeft dit een aantal veranderingen met zich mee gebracht waar we aan moe(s)ten wennen, maar waarbij hopelijk altijd duidelijk zal blijven dat, welke naam het ook heeft, het allerbelangrijkste is en blijft dat gasten zich welkom en thuis voelen bij ons!

Toch hebben ook wij helaas moeten vaststellen dat, sinds een eens zo gewone hartelijke handdruk een bijna ongewenste vorm van contact is geworden, sommige gasten zich bij aankomst toch wat onbeholpen voelen.

Dit ongemak nemen wij graag alvast weg door gasten voortaan zo veel mogelijk contactloos in te kunnen laten checken. Hiermee voldoen wij als gastgever, maar ook onze gasten, ook gelijk aan de nieuwe hygiëne-normen om het onnodig betasten van sleutels, trapleuningen, deurgrepen, lichtschakelaars, etc., te beperken.

Om een goede contactloze check-in mogelijk te maken hebben wij een beetje hulp nodig, wij vragen daarom vriendelijk maar dringend, of iedere gast ervoor kan zorgen dat:

 • alle verblijvende personen voor aankomst online aangemeld zijn in de digitale gastenmap
 • de borg uiterlijk 7 dagen voor aankomst op onze bankrekening is bijgeschreven

Wanneer aan deze twee voorwaarden voldaan is, kan op eenvoudige wijze van de contactloze sleutelservice gebruik worden gemaakt.

En waar de een zich verheugt om zelf op ontdekkingsreis te kunnen gaan, zal de ander zich hierbij misschien wat onzeker en/of onbeholpen voelen. Geen nood! Wij zijn aanwezig en helpen/begeleiden onze gasten uiteraard nog net zo graag als voorheen wanneer dit gewenst is. Uiteraard geld dit ook wanneer hulp gewenst is bij het gebruik van de digitale gastenmap.

SLEUTELSERVICE

 • het nummer van de betreffende sleutelsafe komt overeen met het/de huisnummer(s) van de gehuurde vakantiewoning(en)
 • de betreffende code staat vermeld in de digitale gastenmap en is vanaf 16:00 uur te gebruiken en bij een vervroegde aankomst vanaf 13:00 uur
 • direct bij binnenkomst hangt een plattegrond zodat iedereen direct kan zien waar de geboekte vakantiewoning(en) zich bevind(en)
 • de sleutelsafe kan het gehele verdere verblijf gebruikt worden. 
 • om de veiligheid van onze gasten, onszelf en het behoudt van ieders eigendommen te kunnen blijven waarborgen, zijn wij bij verlies of niet inleveren van de sleutel(s) genoodzaakt de sloten van alle verdwenen sleutels te vervangen, de kosten hiervan komen altijd voor rekening van de veroorzaker/verliezer

WELKOMSTDRANKJE

Voorheen boden wij onze gasten tijdens de check-in een welkomstdrankje aan. Daar de check-in nu ook contactloos mogelijk is hebben wij hiervoor een ander moment gezocht en gevonden. Voor iedere gast is het eerste drankje, wat tijdens het verblijf in onze gezellige recreatieruimte besteld wordt, het welkomstdrankje en dus voor onze rekening.

LINNENGOED & VERBRUIKSARTIKELEN

 • alle bedden zijn opgemaakt bij aankomst
 • ook is er voor iedere gast een set badtextiel bestaande uit; badlaken 70 x 140, handdoek 50 x 100, en washandje
 • wanneer er meer gasten komen dan aangemeld, is het uit hygiënisch oogpunt verplicht om tegen betaling een extra set bedlinnen en eventueel een set badtextiel bij ons af te halen
 • uit veiligheidsgronden is het niet toegestaan om met niet aangemelde, of met meer dan het maximale aantal gasten in de vakantiewoning(en) te verblijven en/of te overnachten
 • voor iedere vakantiewoning een keukenpakket bestaande uit; pannenlappen, ovenwanten, handdoek, theedoek, vaatdoek, dweil, schuursponsje, afwasborstel, afwasmiddel, handzeep en een keukenrol
 • ook is er gedacht aan vuilniszakken, reinigingsmiddelen en de nodige tabletten voor de aanwezige vaatwasser(s). Alle vaatwassers zijn door ons voorzien van zout en glansspoelmiddel, ter behoud van onze machines is het niet toegestaan om eigen vaatwasmiddelen te gebruiken
 • voor iedere badkamer een badkamerset bestaande uit; badmat, handzeep, luchtverfrisser, reinigingsmiddelen en een rol toiletpapier
 • extra benodigde verbruiksmaterialen zoals toiletpapier, keukenrol, etc. dienen zelf meegenomen en/of gekocht te worden
 • extra sets voor eventueel gewenste tussentijdse verschoning zijn bij ons tegen betaling verkrijgbaar. Deze kunnen overigens ook heel eenvoudig via de digitale gastenmap besteld worden

WASSEN & DROGEN

 • indien gewenst kan tegen betaling gebruik gemaakt worden van een wasmachine en droger
 • standaard wasmiddel en wasverzachter zijn bij de prijs inbegrepen
 • indien gewenst kan aansluitend ook ons strijkstation (kosteloos) gebruikt worden
 • voor het aangezicht van andere gasten, buren en voorbijgangers is het niet toegestaan om handdoeken, kleding e.d. op het balkon of in de tuin op te hangen
 • in iedere vakantiewoning bevind zich een droogrek

INVENTARIS & MEUBILAIR

 • alle vakantiewoningen en onze vriendschapsruimte zijn zo ingericht, dat ook voor grote(re) groepen alles aanwezig is
 • wij vragen daarom iedereen om inventaris niet te verplaatsen naar andere woningen en de vriendschapsruimte
 • om schade aan meubels en vloeren te voorkomen dienen meubels als bedden, banken en tafels niet verschoven c.q. verplaatst te worden. Wanneer dit toch noodzakelijk is, vraag het ons en wij helpen graag!
 • voor inventaris en/of meubilair dat door ons opnieuw moet worden gesorteerd/ingericht berekenen wij € 50,00, deze wordt ingehouden van de betaalde borg
 • tevens dienen kleine schades uiterlijk voor vertrek aan ons gemeld te worden
 • grote(re) schade dient direct aan ons gemeld te worden, hiervoor wordt een schadeprocedure gestart

BABY'S & KLEINE KINDEREN

Geheel kosteloos kan worden bijgeboekt:

 • babybed met bedlinnen
 • kinderstoel
 • box
 • babyfoon

Ook hebben wij in de vriendschapsruimte genoeg speelgoed beschikbaar.

HONDEN

Honden zijn bij ons ook graag geziene gasten. Een voer- en waterbak incl. een klein welkomstpakket staat dan ook voor de trouwe viervoeter(s) klaar. Wel dient iedere eigenaar zich aan een paar regels houden:

Binnenshuis:

 • maximaal 2 honden per vakantiewoning zijn toegestaan, dit betekent dat bij huur van een gehele verdieping maximaal 4 honden zijn toegestaan, en bij huur van alle vakantiewoningen maximaal 8 honden zijn toegestaan
 • gasten dienen zelf voor een geschikte slaapplaats in de vakantiewoning(en) voor de hond(en) te zorgen, onze voorkeur heeft een bench
 • honden mogen onder geen enkel beding in of op onze meubels
 • urine en/of ontlasting dient altijd direct door de eigenaar van de hond(en) opgeruimd te worden
 • iedere hond dient bij het verlaten van de vakantiewoning aangelijnd te zijn. Dit om rekening te houden met andere gasten en hun mogelijke angsten
 • in verband met de aanwezigheid van onze eigen honden, is de aanwezigheid van andere honden in de vriendschapsruimte niet gewenst
 • schade(s) veroorzaakt door uw hond(en) is/zijn geheel voor uw rekening

Wij gaan er van uit dat hond(en) mee genomen worden om ook hen van een heerlijk verblijf te willen en kunnen laten genieten. Onze ervaring heeft geleerd dat wanneer honden langere tijd alleen achter worden gelaten in de vakantiewoning(en), dit niet echt genieten is voor de hond(en). Daar zij dit meestal luid en duidelijk aangeven zorgt dit ook voor medelijden, en soms zelfs ergernis, bij andere aanwezige gasten, bij ons en bij onze eigen honden. Het is dan ook alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • wij dienen altijd op de hoogte te worden gesteld dat de hond(en) alleen in de vakantiewoning(en) achterblijven
 • uit veiligheidsgronden dient er ook altijd een sleutel bij ons achter te gelaten te worden wanneer de hond(en) alleen in de vakantiewoning(en) achter gebleven is/zijn
 • wanneer wij, of andere gasten, overlast melden dient/dienen de hond(en) per direct niet meer alleen achter gelaten te worden
 • op warme dagen is het uitgesloten de hond(en) langer dan vier aaneengesloten uren alleen achter te laten in de vakantiewoning(en). Zorg altijd voor ventilatie en vers drinkwater. Laat honden nooit alleen achter op balkons, en laat vensters nooit dusdanig wijd open waardoor honden uit de woning kunnen ontsnappen

Buitenshuis:

 • iedere hond dient op ons grondstuk aangelijnd te zijn. Dit om rekening te houden met andere gasten en hun mogelijke angsten. Tevens beschermen wij op deze manier alle andere honden die bij ons te gast zijn en onze eigen op het erf aanwezige dieren voor onverwachte confrontaties met elkaar
 • in Niedersachsen geld een algemene aanlijn-plicht van 1 April t/m 15 Juli. Dit ter bescherming van de voortplanting en de aanwezigheid van jonge dieren. Het negeren van de aanlijn-plicht kan door Niedersachsen beboet worden met een geldstraf tot een hoogte van € 5.000,00
 • Niedersachsen heeft in de regelwetgeving opgenomen dat het jagers toegestaan is om honden die niet onder appel staan, of zich te ver buiten dit appel bevinden, af te schieten. Wij adviseren iedere hondenbezitter daarom ook om honden veiligheidshalve altijd aan de lijn te voeren
 • urine en/of ontlasting dient altijd direct door de eigenaar van de hond(en) opgeruimd te worden

GELUID

Om onze buren tevreden te houden en uit respect voor het rustieke karakter van het dorp Sieber hebben wij een aantal aandachtspunten wat betreft het produceren van geluid.

 • Het meenemen en het gebruik van eigen geluidsinstallaties zowel binnen als buiten niet toegestaan.
 • Spelende kinderen horen de meeste mensen graag, maar onnodig gillende kinderen daarentegen kunnen op den duur voor ergernissen zorgen.

Houd ook rekening met de wettelijke rusttijden, deze betreffen voor Herzberg am Harz:

 • Zon- en feestdagen (zondagsrust).
 • Op werkdagen zijn de tijden van:

- 13:00 uur - 15:00 uur (middagrust)

- 19:00 uur - 22:00 uur (avondrust), in de zomer van 20:00 uur - 22:00 uur

- 22:00 - 07:00 uur (nachtrust)

 • Van overlast wordt uitgegaan, wanneer de richtwaarde, een geluidsniveau bereikt van:

- 's middags en 's avonds 55 decibel

- nachtelijke stilte van 40 decibel

gemeten aan de buitenzijde van het dichtstbijzijnde open raam van het dichtstbijzijnde bebouwde perceel.

ROOK- & GEURBELEID

(Niet) roken

Om de niet-rokers te plezieren en de aanwezige jongeren te beschermen, mag binnenshuis absoluut niet gerookt worden! Gelieve ook niet buiten bij de voordeur te roken. Meestal staat deze open en men ervaart ook dan de binnendringende rooklucht als onaangenaam. Om toch ook de rokers tegemoet te komen en te plezieren, hanteren wij het volgende rookbeleid:

 • buiten, ook op de balkons en in de tuin, mag natuurlijk gerookt worden
 • aanwezige gebruikte asbakken dienen regelmatig (afgekoeld) geleegd te worden
 • houdt ons terrein en de openbare omgeving vrij van as en sigaretten restanten

Overige geuren

Uit ervaring hebben wij geleerd dat niet alleen de geur van roken, maar ook de geur van koken, voor ergernis kan zorgen. Bij ons verblijven internationale gasten. Iedereen heeft zijn eigen cultuur en zijn eigen gebruiken. Waar de één gruwelt van bijvoorbeeld de geur van knoflook, kookt de ander vrijwel nooit zonder. Houdt daarom rekening met elkaar:

 • houdt keuken- en woningdeuren rond etenstijd gesloten
 • gebruik de afzuiger
 • zet eventueel even een raam of de buiten/balkon deur open
 • gebruik van Friteuses, Gourmetstellen, Fonduepannen of andere, dan de tot de vakantiewoning(en) behorende, inventaris is/zijn absoluut niet toegestaan en voert tot een zeer hoge schadeclaim

Zo zorgen we er met elkaar voor dat wat de een kookt/eet niet bij de ander voor afschuw zorgt, en dat de gasten na jullie ook een fijn en fris verblijf hebben.

GEMEENSCHAPPELIJKE VLOEREN & TRAPPENHUIS

De gangen en het trappenhuis worden door alle aanwezige gasten en onszelf gemeenschappelijk gebruikt. Wij hebben daarom een paar kleine gedragsregeltjes:

 • iedereen, ongeacht de leeftijd en het tijdstip, dient zich rustig door de gangen en het trappenhuis te bewegen. Bedenk dat sommige mensen uitslapen, vroeg slapen, overdag slapen, etc. Hard praten of nog erger schreeuwen, rennen en stampen geeft erger bij andere gasten
 • attendeer ook de kinderen hierop, niet alleen vanwege eventueel geluidsoverlast, maar ook vanwege de veiligheid op de marmeren trappen
 • houd trappen en (in/uit)gangen vrij van rondzwervende voorwerpen
 • het dragen van extreem schoeisel zoals skischoenen e.d. is binnenshuis niet toegestaan

GEMEENSCHAPPELIJKE RECREATIERUIMTE

Onze doelstelling is altijd geweest dat iedereen ongeacht budget zou moeten kunnen genieten van een geweldige vakantie. Al het vermaak, zowel binnen als buiten, hebben wij dan ook altijd onbeperkt en zonder extra kosten aan onze gasten kunnen aanbieden!

Om dit ook in de toekomst, met de helaas explosief gestegen (energie)prijzen, te kunnen blijven doen, willen wij al onze gasten vragen om ons daarbij een beetje te helpen.

Naast alle Snacks, die wij serveren of inpakken om mee te nemen, bieden wij ook vele dranken en andere lekkernijen aan. Hier kan een ieder zichzelf bedienen, als simpelweg ieder genomen drankje, ijs, snoep of koek netjes op de juiste plek op jullie lijst geturfd wordt.

Met de opbrengst hiervan kunnen wij het ons blijvend veroorloven om onze vriendschapsruimte als extra service, en zonder de huurprijzen voor onze vakantiewoningen te hoeven verhogen, te verlichten en te verwarmen, en ervoor zorg te blijven dragen dat er degelijk en veilig spel- en speelmateriaal aanwezig is en blijft!

Verplichten willen wij niets, wel hopen wij op begrip en op jullie ondersteuning!

Wij wensen jullie vele gezellige uurtjes in onze gemeenschappelijke vriendschapsruimte!

Eventuele bestellingen kunnen direct betaald worden. Ook kan er op rekening besteld worden, rekening kunnen tijdens het verblijf op ieder gewenst moment betaald worden of uiterlijk voor vertrek.

Er kan op diverse manieren betaald worden:

 • contant
 • pin-transactie
 • contactloos
 • credit card

Wanneer op rekening bestellen niet gewenst is voor (een persoon binnen) het reisgezelschap meld ons dit dan vooraf of uiterlijk bij aankomst. Zo komt bij vertrek niemand voor verrassingen te staan.

Huisregels gemeenschappelijke recreatieruimte

 • gebruik Poolbiljart en/of Dartbanen vanaf 16 jaar
 • kinderen jonger dan 16 jaar mogen alleen onder continue begeleiding van een volwassene spelen. En alleen wanneer zij genoeg vaardigheden hebben. Wij behouden ons het recht voor het spelen te beëindigen c.q. te verbieden
 • spellen, knutselmaterialen en boeken kunnen in de vriendschapsruimte gespeeld, gebruikt en gelezen worden. Uiteraard kunnen deze ook meegenomen worden naar de vakantiewoning(en). Wel verwachten wij dat alles compleet, netjes verpakt, en schoon terug gezet wordt waar het hoort
 • in de vriendschapsruimte bevindt zich voldoende serviesgoed, dit mag dan ook niet worden meegenomen uit de vakantiewoning(en). 
 • de aanwezige muziekinstallatie wordt door ons bediend. Het is niet gewenst om eigen apparatuur te koppelen, het volume of het muziekgenre aan te passen, enz. Op verzoek kunnen wij vaak wel wat aanpassingen doen
 • bestellen van consumpties is niet verplicht
 • onze vriendschapsruimte is voor alle leeftijden bedoeld. Behoed jezelf en het gezelschap daarom voor overmatig alcoholgebruik. Houd het gezellig en netjes
 • wij behouden ons altijd het recht voor om gasten zonder opgaaf van redenen de toegang en aanwezigheid in onze vriendschapsruimte voor onbepaalde tijd te ontzeggen

Openingstijden vriendschapsruimte

Wij hanteren geen vaste openings- en/of sluitingstijden. Een simpele alledaagse leidraad: zolang het rolluik niet gesloten is, is iedere gast van harte welkom in de recreatieruimte!

Het enige wat wij vragen is om in de late uurtjes altijd rekening te houden met andere aanwezige gasten en met ons. Dit om te voorkomen dat de volgende dag niemand chagrijnig rondloopt door slaapgebrek ;-)

Daarnaast stellen wij graag alvast iedereen even gerust, wij voelen ons nooit gestoord! Wij zijn gewend ons huis en onze tijd met gasten te delen, en beleven hier zelf ook heel veel plezier aan. Dus ook als wij zelf als gezin even ergens zitten (ongeacht het tijdstip of wat wij doen), is iedere gast van harte welkom om zich in de recreatieruimte te vermaken en desgewenst wat te bestellen!

SAUNA

Iedere gast kan indien gewenst gebruik maken van onze Infrarood Sauna Cabine. Wel attenderen wij jullie er op dat deze ruimte eigenlijk onderdeel is van onze private inventaris, dat wil zeggen dat het gebruik van deze ruimte geheel op eigen risico is en wij zowel bedrijfsmatig als ook in private persoon nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele ongevallen.

Onze Infrarood Sauna Cabine beschikt naast een centrale straler over 4 individueel instelbare rugstralers en is daarmee geschikt voor gebruik door max. 4 personen tegelijk. Gezien de totale ruimte adviseren wij echter voor een echt ontspannen belevenis de sauna met max. 2 volwassenen te gebruiken. Iedere persoon heeft dan een eigen bank en kan per persoon over 2 individueel instelbare stralers beschikken.

Jullie hoeven alleen maar aan te geven wanneer jullie van de sauna gebruik willen maken en wij schakelen deze graag voor jullie in!

Ook is er in dezelfde ruimte een vol automatische loopband met Smart TV aanwezig die gerust gebruikt mag worden.

Kinderen

Ook voor kinderen kan een sauna een relaxte belevenis zijn. Kinderen mogen daarom ook gelijktijdig met hun eigen ouder(s) / verzorger(s) van de sauna gebruik maken. De loopband mag alleen gebruikt worden vanaf 16 jaar.

GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN

Ook onze tuin is volledig ingericht voor gemeenschappelijk gebruik en een gezellig samenzijn.

Daar Klein Holland Harz aan de rand van Naturpark Harz gelegen is, en we met elkaar zorg dienen te dragen voor de natuur en ook altijd rekening dienen te houden met mogelijk brandgevaar, hebben wij een aantal regels m.b.t. het gebruik van de tuin:

 • buiten koken is alleen toegestaan op de daarvoor door ons ingerichte plaats
 • buiten koken is alleen toegestaan met de daarvoor door ons beschikbaar gestelde middelen
 • voor een (klein) kampvuur dient altijd vooraf onze toestemming te worden gevraagd en verkregen
 • een (klein) kampvuur is alleen toegestaan op de daarvoor door ons ingerichte plaats
 • een (klein) kampvuur is alleen toegestaan met de daarvoor door ons beschikbaar gestelde middelen
 • wij behouden altijd het recht om, ook zonder opgave van redenen, geen toestemming te geven of een reeds brandend kampvuur te beëindigen
 • honden dienen op ons gehele grondstuk aangelijnd te zijn
 • het grondstuk rechts naast het pad naar de achtertuin, is niet ons eigendom het is dan ook niet de bedoeling dat dit deel door onze gasten gebruikt wordt

Daarnaast zijn er nog wat spelregels met betrekking tot de speeltoestellen, het zwembad, de natuur, en hoe we het samen schoon en gezellig houden. Hiervoor hebben wij speciaal prachtige borden laten maken die rondom in de tuin te vinden zijn. En die uiteraard ook bedoeld zijn om nageleefd te worden!

HOFDIEREN

Wie ons leert kennen (of al kent) weet (al snel) dat wij niet alleen van mensen houden, maar ook gek zijn op dieren. En onze dieren zijn, net als wij, gek op onze gasten!

Vooral onze hond Liesel (de grote) is dol op iedere gast die binnen komt. En vooral wanneer er kinderen in huis zijn wacht zij, iedere dag weer even (on)geduldig, op de vrolijke kinderstemmetjes en bijbehorende knuffelsessies. Het is voor haar eigenlijk nooit teveel, nooit te heftig en nooit genoeg! Voor Liesel is het heel eenvoudig, hoe meer mensen, hoe groter het feest!

Onze hond Cardhu (de kleine) daarentegen bepaalt wel graag zelf zijn regels. Bijvoorbeeld wanneer hij geknuffeld wil worden en wanneer niet, en wanneer hij onze gasten soms tot ‘ergernis’ aan toe zijn bal opdringt, etc. En als meneertje rust wil, wil hij ook echt rust. Maar wie door dit ‘prinsen-gedrag’ heen kijken kan en zijn wetten respecteert heeft ook aan hem een gouden vriendje die als het moet voor ons en voor onze gasten door het vuur gaat!

Vooral onze Liesel heeft al vele gasten over hun angst voor honden heen geholpen. We zagen sommige vol angst binnen komen, en we zagen de meeste maar moeilijk (en vooral menig kind tot tranen toe) afscheid van haar nemen. Ondanks dat zij ons aller held, onze engel, en echte harten-veroveraar is, beseffen wij ook dat soms de angst zo groot is, dat zelfs haar charme niet meer helpt. Wanneer dit het geval is, meld het ons dan! Wij houden de honden dan zoveel mogelijk afgesloten, wel hopen wij daarbij op jullie begrip, dat 24 uur per dag opsluiten geen optie is.

Naast de honden, leeft ook de ietwat uit de kluiten gewassen kater Odin bij ons in huis. Ook Odin is in principe gek op kroelen, kruipt op de meest ongelegen momenten op je schoot of in je nek, legt zich zonder pardon in je armen, ook wanneer dit aan tafel of aan de bar is, en als hij de kans krijgt verwarmd hij het liefst alvast je bed voor (wat hij overigens absoluut niet mag! Sluit daarom ook altijd de toegangsdeur van de vakantiewoning(en)). Ondanks zijn hoge knuffelgehalte heeft hij ook wat eigenaardigheden, alledaagse voorwerpen worden soms gezien als het grootste gevaar op aarde, en wanneer hij slaapt kan hij soms echt schrikken van een aai over zijn bol, beter is het dan ook om hem niet onverwachts uit zijn grootse, wilde dromen te wekken.

Op de pony’s Diva, Gentle en Geertje kan, door hun geringe grootte, niet gereden worden. Wel worden zij graag geknuffeld en gepoetst!

En ze mogen, net als de geiten Peter en Heidi, best wat lekkers af en toe, maar beter is het om dit niet regelmatig te doen. Wanneer kinderen met de pony’s knuffelen of hen poetsen is het zeer verstandig pas te voeren als ze klaar zijn. Dit om vervelende ongelukjes, die ontstaan uit voernijd, te voorkomen!

En, wij moeten het vermelden, ook onze hofnarren blijven dieren. Hoe lief en grappig ze ook zijn, hoe veel vertrouwen wij ook in hen hebben, net als ieder ander levend wezen moeten zij op respect kunnen rekenen. Gevolgen die voortvloeien uit een respectloze omgang zijn en blijven in onze beleving een terechte, en voor een dier vaak enige mogelijke, verdediging!

VIDEOBEWAKING

In de, oorspronkelijk tot onze privaat behorende, bereiken, die door de bij ons verblijvende gasten gemeenschappelijk gebruikt kunnen / mogen worden, maken wij gebruik van een 24/7 videobewaking systeem. ​Dit betreft de volgende bereiken:

 • het gehele grondstuk
 • entree
 • gemeenschappelijke vloeren; gang en vriendschapsruimte

Reden voor gebruik

 • daar meerdere wooneenheden gelijktijdig aan verschillende huurders, of aan grote(re) groepen die voor ons als verhuurder altijd meer risico met zich mee brengen, verhuurd kunnen worden, kan het in geval van zowel onbedoelde als opzettelijke (vandalistische) schade aan onze en andermans eigendom(men), tot een vraagstuk naar de werkelijke dader(s) komen. Om eventueel mogelijke geschillen, onterechte beschuldigingen, en andere soortgelijke gevolgen die tot eventuele escalatie(s) met elkaar, of met ons als verhuurder, kunnen leiden te voorkomen, biedt het videobewaking systeem in dit geval / deze gevallen onweerlegbaar uitkomst
 • let wel, het videobewaking systeem wordt niet 24/7 door ons bewaakt / bekeken. Het systeem is dan ook niet bedoeld als vervangend toezichthouder op bijvoorbeeld minderjarigen, personen met een beperking, etc. Wij verzoeken ouder(s) / verzorger(s) / verantwoordelijke(n) dringend om altijd zelf verantwoordelijk te zijn / blijven voor de veiligheid, en het gedrag, van personen waarvan uit gronden van leeftijd, beperking, etc. al dan niet wettelijk niet verwacht kan / mag worden dat zij hiervoor zelf de verantwoording kunnen dragen.​

Vermelding van aanwezigheid

 • daar voor het verzenden van de online boeking akkoord dient te worden gegaan met de algemene voorwaarden, gaan wij ervan uit dat ook deze bepaling bij de boeker bekend is / was vóór boeking. Tevens is het gebruik van een videobewaking-systeem door ons gemeld aan de door ons gebruikte partnerportalen. Voor een onjuiste weergave / vermelding of het niet hebben gelezen hiervan, kunnen wij nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld. Verzoek om stornering voor, of restitutie tijdens, het verblijf zal dan ook ongegrond worden verklaard

Verantwoording van data opslag

 • wij dragen de volledige verantwoording van het door ons in gebruik genomen videobewaking-systeem en de daarbij behorende rechten en plichten. Wij verklaren hierbij nadrukkelijk er voor zorg te dragen dat de privacy, zoals vermeld in de daarvoor geldende wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (AVG) niet geschonden wordt. Beelden worden maximaal 48 uur achtereen opgeslagen om vervolgens automatisch te worden overschreven

Inkrachttreding

 • deze bepaling wordt daadwerkelijk van kracht bij betreding van de door ons beschikbare gestelde private, maar voor gemeenschappelijk gebruik bedoelde, en in het eerste punt vermelde bereiken, behorend bij klein Holland, Wellbeek 5, 37412 Herzberg am Harz - Sieber, Bundesrepublik Deutschland

INTERNET

In alle vakantiewoningen, de vriendschapsruimte en de tuin kan door iedere aanwezige gast gratis gebruik gemaakt worden van een Wifi netwerk. Het Wifi netwerk (hierna ‘netwerk’) wordt aangeboden door Klein Holland Harz in samenwerking met Telekom GmbH, (hierna ‘aanbieder’).

Aan het gebruik van dit netwerk zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld, die op alle gebruikers van het netwerk van toepassing zijn. Door gebruik te maken van het netwerk, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden:

§ Het netwerk mag niet gebruikt worden

 • om spam, virussen of illegale software te verspreiden, te raadplegen en/of te downloaden
 • om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, informatie of (rand)apparatuur die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik
 • voor gedragingen die illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, frauduleus, aanstootgevend of lasterlijk zijn

§ Het proberen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts of computersystemen op welke manier dan ook is niet toegestaan

§ Het gebruik van het netwerk mag nooit in tegenstrijd zijn met de landelijke wet- en regelgeving

§ Het verzenden van informatie (waaronder ook email) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn aan verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie. Gebruikers wordt aangeraden minstens een antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een VPN verbinding indien vertrouwelijke of gevoelige informatie verstuurd wordt of connectie met een bedrijfsnetwerk gemaakt wordt

§ Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker. De aanbieder van het netwerk is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het netwerk.

§ De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden gedraagt de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker die in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle daaruit voor de aanbieder voortvloeiende schade.

Belangrijke waarschuwing!

Zodra het in de digitale gastenmap beschikbaar gestelde wachtwoord op apparaten wordt ingevoerd en bevestigd, gaan de gebruiker automatisch volledig akkoord met bovenstaande voorwaarden en de aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.

Wij adviseren daarom dringend het gehele gezelschap op de hoogte te stellen van de strenge regelwetgeving voor het gebruik van, en met name het downloaden via, het netwerk van Klein Holland Harz. En dat bij iedere overtreding eventuele ontstane boetes of andere strafrechtelijke gevolgen voor rekening van de hoofdhuurder komen. Daar Duitsland deze wetgeving zeer serieus neemt en ook daadwerkelijk handhaaft kunnen boetes tot absurd hoge bedragen (te denken in duizenden euro's) oplopen.

N.B. Tussen het tijdstip van verblijf en het ontvangen van een eventuele boete, kan eventueel behoorlijk wat tijd verstrijken. Het kan dus gebeuren dat, wanneer men zich niet aan de regels houdt, zelfs ver na verblijfsdatum alsnog eventuele, door tijdens het verblijf ontstane overtredingen, boetes betaald moeten worden.

VERBRUIK (Nevenkosten)

Normaal gebruik/verbruik is altijd bij het verblijf inbegrepen. Echter, uit oogpunt van zorg voor het milieu dient hier wel zorgvuldig mee om te worden gegaan. Wij hebben altijd het recht extra kosten in rekening te brengen wanneer daar aanleiding voor bestaat. Wij geven daarom hier een toelichting wat door ons onder normaal gebruik/ verbruik en normale verwerking van afval wordt verstaan.

Water

Gezien de totale omvang van Klein Holland Harz , met maar liefst 9 badkamers, 5 keukens en een kapsalon, heeft de verwarmingsketel wel af en toe tijd nodig om warm water bij te vullen en weer op temperatuur te brengen. Rekening houden met elkaar is dan ook dringend gewenst.

 • gebruik kranen, douche en/of bad niet onnodig vaak en/of onnodig lang
 • de tijden tussen 9:00 uur en 11:00 uur, en tussen 16:00 en 20:00 uur zijn erg gewild voor gebruik van douche en/of bad. Wanneer jullie er vrijwel zeker van willen zijn dat de opslag vol genoeg is, adviseren wij jullie buiten deze momenten gebruik te maken van de badkamer(s). En wanneer het eigen gezelschap het tijdstip van douchen een beetje verdeeld scheelt het al veel voor de andere aanwezige gasten
 • let ook op dat kranen na gebruik altijd goed dicht gedraaid worden, toiletten niet blijven lopen, etc.
 • het buitenshuis gebruiken van leidingwater is niet toegestaan
 • ook het gebruik van het water uit de beek is overigens vanuit overheidsbepalingen niet zomaar toegestaan

Stroom

 • het gebruik van elektrische apparaten, anders dan in de vakantiewoning aanwezig, is niet toegestaan
 • uitzondering hierop zijn mobiele telefoons, tablet, elektrische tandenborstels, en babyphones. Denk daarbij wel om onnodige (en brandgevaarlijke) aansluitingen van lader(s). Neem eigen stekkers die niet gebruikt worden daarom altijd uit de stopcontacten
 • ook het aansluiten en gebruik van speciale medische apparatuur voor bijvoorbeeld slaapapneu, zuurstof, etc. zijn uiteraard wel toegestaan
 • let op dat deuren van koelkasten goed dicht gedaan worden
 • schakel oven, elektrisch fornuis, etc. na gebruik altijd direct uit
 • laat verlichting overdag, maar ook ’s avonds en ’s nachts, niet onnodig aan
 • het licht in het trappenhuis blijft uit veiligheidsgronden 24/7 aan en de meeste buitenverlichting wordt door ons bediend
 • ook het buitenshuis gebruiken van elektrische BBQ’s, etc. is niet toegestaan

Verwarming

Klein Holland Harz bevindt zich in een prachtig dal omgeven met bergen en bos. Het is hier dan ook altijd een paar graden kouder. Wij adviseren voor wie het snel wat kouder heeft, ook voor de zomer avonden, genoeg warme kleding en eventueel pantoffels mee te nemen.

Van mei t/m oktober

 • thermostaten op 0
 • bij kou gelieve eerst warm(er) aankleden alvorens de verwarming in gebruik te nemen
 • één of meerdere ramen en /of (binnen)deuren open? Thermostaten op 0
 • onderweg? Thermostaten altijd op 0
 • voor vertrek alle thermostaten op 0

Van november t/m april

 • één of meerdere ramen en /of (binnen)deuren open? Thermostaten op 0
 • onderweg? Thermostaten - (Min) 
 • bepaalde verwarmingen niet in gebruik? Thermostaten op * (Sneeuwvlok)
 • voor vertrek alle thermostaten op * (Sneeuwvlok)

Vertel ook kinderen dat ze altijd van verwarmingsknoppen af dienen te blijven. Let hier tijdens het verblijf a.u.b. ook op!

Afval

In iedere woning bevinden zich drie afvalemmers. Het afval dient als volgt gescheiden te zijn:

 • GROEN: fruit, groente, etensresten (geen rauw vlees of vis), bloemen, planten, koffiefilters, theezakjes, eierschalen, noten, kaas- en broodresten
 • GEEL: plastic, styropor verpakkingen, cosmetische verpakkingen (uit kunststof), etc.
 • WIT: overig (rest)afval wat niet in GROEN of GEEL mag
 • om nare luchtjes en ongedierte in de vakantiewoning(en) te vermijden adviseren wij alle gasten dringend om dagelijks alle afvalemmers te legen, ook wanneer deze nog niet vol zijn
 • gelieve alle vuilniszakken voor uiterlijk 20:00 uur op de daarvoor bestemde plek (afvaldepot) plaatsen

Het afval wordt vervolgens door ons verder weggeruimd zodat vossen, wasberen en andere dieren zich niet kunnen voeden en vermaken met ons afval. Buiten dat zij het als voedsel willen hebben, zien zij dit namelijk ook vaak als speelgoed. Beide kan het hen ernstige schade toebrengen. Daar zij dit niet beseffen, dienen wij daar met z’n allen zorg voor te dragen!

In het gemeenschappelijke trappenhuis bevinden zich op iedere verdieping twee kratten, deze dienen te worden gebruikt voor:

 • PAPIER: (verpakkingen alleen wanneer het uit 100% papier/karton bestaat)
 • GLAS & BLIK: Om nare luchtjes en ongedierte te vermijden vragen wij iedereen potten en blikken kort om te spoelen alvorens deze in het krat te zetten. Ook lege spuitbussen zoals luchtverfrissers, deodorants, etc. horen in deze krat

Ook deze kratten worden dagelijks (door ons) geleegd.

Belangrijk!

 • vochtige doekjes, luiers, maandverband, tampons, condooms, etc. (alles wat lichaamsvloeistoffen bevat) gelieve gescheiden (niet bij het restafval!) bij het afvaldepot plaatsen!
 • dit soort afval mag nooit door het toilet gespoeld worden! Kosten voor het verhelpen van verstoppingen komen voor rekening van de gasten
 • voor niet juist gesorteerd afval, of voor meer dan een normale hoeveelheid afval, zijn wij door de instanties verplicht speciale zakken te gebruiken. De kosten hiervoor worden aan de gast(en) doorberekend

EN HELAAS, AAN ALLES KOMT OOK WEER EEN EINDE...

Alle vakantiewoningen dienen voor 10:00 uur te zijn verlaten (met de optie verlengd verblijf voor uiterlijk 13:00 uur). 

Voorheen deden wij de eindcontrole samen met onze gasten. Maar om ook dit voortaan contactloos te kunnen doen hebben wij hier een checklist voor jullie opgesteld:

Algemeen:

 • controleer of er geen eigendommen achter zijn gebleven (in kasten, onder bedden/bank, in de recreatieruimte, tuin, etc.)
 • vooral laders en elektrische tandenborstels worden regelmatig vergeten

Linnengoed:

 • al het linnengoed, zowel gebruikt als ongebruikt, gaat uit hygiënisch oogpunt naar de wasserette
 • alle dekbedovertrekken, kussenslopen en hoeslakens dienen te worden afgehaald, alleen de matrasbeschermers dienen te blijven liggen
 • samen met het badlinnen en keukentextiel dient alles op één stapel in de gang van de vakantiewoning(en) te worden geplaatst

Inventaris:

 • de vaatwasser en het aanrecht behoren leeg en schoon achter gelaten te worden
 • alle inventaris hoort schoon en droog op de daarvoor bestemde plaatsen te zijn weggeruimd
 • alle inventaris en meubels dienen zoals bij aankomst aangetroffen in de betreffende vakantiewoning(en) te liggen/staan
 • kluizen (binnen en buiten) dienen gereset te zijn naar de standaardcode 0000B of, afhankelijk van het type kluis, naar 0000#

Verwarming, deuren en ramen:

Mei t/ Oktober

 • alle thermostaten dienen op ‘0’ terug gezet te worden
 • alle binnendeuren graag open laten en alle ramen graag op de kiepstand zetten
 • alle buitendeuren (ook die naar het trappenhuis) dienen met de sleutel te worden afgesloten

November t/m April

 • alle deuren en ramen dienen gesloten te zijn
 • alle thermostaten dienen op * (Sneeuwvlok) terug gezet te worden (nooit op '0'!)

Stroom:

 • koelkasten dienen uitgeschakeld en met open deur te worden achtergelaten
 • alle elektrische apparatuur en verlichting dient uitgeschakeld te zijn, stekkers dienen in de stopcontacten te blijven zitten

Water:

 • alle kranen dienen goed dicht gedraaid te zijn
 • controleer of er geen toiletten (spoelbakken) meer doorlopen

Afval:

 • asbakken op het balkon dienen leeg en schoon te worden achtergelaten
 • alle afval dient, in de juiste sortering, op de daarvoor bestemde plaats (afvaldepot) te worden achtergelaten

Lege (statiegeld) flessen:

Vele gasten laten de lege statiegeld flessen voor ons achter als een vorm van fooi. Uiteraard is dit lief bedoeld en zijn wij altijd verheugd als ons werk gewaardeerd wordt! Wel willen wij onze gasten graag vragen hierbij op het volgende te letten:

 • kunststof flessen horen in de gele zakken bij het plastic afval
 • blikjes en glazen flessen waar zich geen, of niet Duits, statiegeld op bevindt horen in de krat voor het blik en glas
 • flessen en blikjes waarop zich Duits statiegeld bevindt, en die voor ons achtergelaten worden, graag in de kratten bij de voordeur zetten

EINDAFREKENING

 • voor vertrek dienen alle openstaande rekeningen, voor bijvoorbeeld eten, drinken, etc. en eventueel extra verbruik van nevenkosten of schade, aan ons betaald te zijn

AFGEVEN / INLEVEREN VAN SLEUTELS

Sleutels kunnen bij voorkeur persoonlijk bij ons worden afgegeven, en anders in de sleutelsafe behorend bij de vakantiewoning(en) te worden gelegd.

HET VERTREK

Een afscheid die de meeste van onze volwassen gasten gelukkig als ‘helaas’, vele kinderen gelukkig als ‘echt vet jammer ’, en sommige kinderen zelfs echt als drama inclusief dikke tranen, bij het afscheid ervaren. En wij geven graag toe, ook onze ervaring is bij 99,99% van de vertrekkende gasten:

‘Het zit er helaas weer op, en jullie unieke persoonlijkheden en gezelligheid zal ondanks de komst van vele toekomstige nieuwe gasten en oude bekenden zeker gemist worden!’

Gelukkig zit iedere herinnering in ons hoofd en in ons hart, en nemen wij deze mee tot in de eeuwigheid! En wat ons betreft zijn goede ervaringen altijd voor herhaling vatbaar, dus zeggen wij niet echt gedag maar liever:

'Een goede reis, wel thuis, en graag tot ziens in Klein Holland Harz'

BEOORDELINGEN

Net als iedere ander gastgever verheugen ook wij ons altijd op positieve reacties en ook onze toekomstige gasten hechten grote waarde aan positieve beoordelingen. Wij hebben dan ook een aantal mogelijkheden waar wij leuke reacties en positieve beoordelingen kunnen verzamelen. Uiteraard mag er van meerdere, of zelfs van alle mogelijkheden gebruik worden gemaakt, graag zelfs!

Mogelijkheden:

 • een bericht in ons online gastenboek die iedere bezoeker van onze website kan bekijken
 • inchecken en/of een recensie op onze Facebook pagina, of een bericht op Facebook waar wij in getagd zijn
 • een bericht op Instagram waar wij in getagd zijn
 • een recensie bij Google
 • bij onze partnerportalen wanneer daar geboekt is

Daarnaast ligt in iedere vakantiewoning een gastenboek. Invulling hiervan wordt ook zeer gewaardeerd en is voor ons, en voor ons nageslacht, een oneindige herinnering aan een fantastisch en bijzonder deel van ons leven!

BEZWAREN, OPMERKINGEN EN AANMERKINGEN

Wij staan altijd open voor tips waarmee wij Klein Holland Harz kunnen blijven verbeteren!

Uiteraard hebben wij er alles aan gedaan, om ieders verblijf zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Voor die zeldzame gevallen, dat er toch iets voor teleurstelling heeft gezorgd, vragen wij jullie om dit persoonlijk met ons te bespreken.

Wie moeite heeft met een persoonlijk gesprek ter plaatse, kan dit uiteraard ook (liever niet al te lang) na thuiskomst telefonisch, of zelfs per E-Mail doen.

Uiteraard wordt iedere klacht, onafhankelijk of dit persoonlijk, telefonisch of per E-Mail aan ons kenbaar gemaakt is, serieus genomen en met respect behandeld.

Wij proberen altijd, binnen het bereik van onze mogelijkheden, tot/met een goede oplossing te komen. 

TOT SLOT...

Wij wensen al onze gasten alvast veel voorpret, en een goede reis op weg naar een fantastisch verblijf bij Klein Holland Harz!