Voorwaarden voor gebruik

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ⓒ 2021-Heden | Klein Holland Harz | Lena Johanna Maria van Assema

Ⓒ 2015-2021 | Gretl's Hof | Lena Johanna Maria van Assema

Wellbeek 5 | 37412 Herzberg am Harz | Bondsrepubliek Duitsland

Wij gaan er altijd van uit dat u, voordat u een reservering of boeking bij ons doet, onze algemene voorwaarden gelezen heeft.

48-UURS (OF 24-UURS) OPTIE

 • u kunt een accommodatie voor 48 uur reserveren. Deze optie geeft u enige bedenktijd en de zekerheid dat de accommodatie voor 48 uur voor u vrijgehouden wordt. U kunt het ons vervolgens binnen 48 uur laten weten als u de reservering om wilt zetten naar een definitieve boeking. Wanneer u niets doet, vervalt de optie automatisch na 48 uur
 • Voor last minute opties of opties voor veelgevraagde periodes zijn wij gerechtigd de tijd te verkorten van 48 uur tot max. 24 uur
 • een optie voor 48 of 24 uur is geheel vrijblijvend

BOEKEN

Online

Indien gewenst kunt u uw boeking direct via ons online-boekingssysteem doen. Online-boeken is niet moeilijk en wijst zichzelf. Uiteraard kunt u ons hierbij ook altijd om hulp vragen.

U kunt ons ook altijd een E-Mail sturen met daarin:

 • de gewenste vakantiewoning(en)
 • de gewenste periode
 • het aantal meereizende personen

Telefonisch

Wanneer u liever persoonlijk contact wilt, kunt u ons ook altijd bellen (dagelijks van 9:00 uur - 22:30 uur)

 • telefoon: 0049 5585 99 7949
 • smartphone: 0049 151 2610 1874

Wij helpen u dan graag verder. Na de telefonische boeking ontvangt u van ons altijd binnen 24 uur nog een schriftelijke bevestiging.

Goed om te weten voor u boekt:

 • al onze vakantiewoningen kunnen geboekt worden voor een verblijf van minimaal 3 nachten. Het gehele huis (Harz Experience) kan geboekt worden vanaf minimaal 2 nachten. In de zomervakantie minimaal 5 nachten en in de kerstvakantie minimaal 5 nachten
 • met het verzenden van een online boeking gaat u gelijktijdig akkoord met onze algemene voorwaarden
 • met het verzenden van een online boeking is de koop (de boeking) obligatorisch (bindend)

BETALINGSVOORWAARDEN

Aanbetaling ​

 • na ontvangst van uw boekingsbevestiging dient u per bankoverschrijving direct een aanbetaling te doen van tenminste 30% van de totale som. Zodra deze aanbetaling op onze bankrekening is bijgeschreven, is uw boeking definitief.
 • voor verblijven in onze gastenkamers verlangen wij geen aanbetaling. Deze verblijven dienen uiterlijk bij aankomst volledig betaald te worden.

Belangrijke opmerking:

 • ons boekingssysteem is vol geautomatiseerd. Wanneer een aanbetaling niet binnen 3 werkdagen op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt de boeking door ons systeem als annulering gezien, en de door u gereserveerde vakantiewoning(en) word(en) dan automatisch weer voor verhuur vrijgegeven. Wanneer wij dit niet (tijdig) bemerken en handmatig corrigeren kan het in het ergste geval tot een overboeking leiden, een eventuele direct hierop volgende betaling kunnen wij achteraf niet meer corrigeren. In geval van overboeking wordt daarmee de eerst betaalde boeking als definitieve boeking gezien. Wij kunnen u er daarom alleen dringend op wijzen, dat een directe aanbetaling werkelijk noodzakelijk is, om de vakantiewoning(en) definitief voor u te kunnen boeken

Restbetaling

 • de restbetaling van ten hoogste 70% van de totale som dient uiterlijk 45 dagen voor uw aankomstdatum op onze bankrekening te zijn aangetroffen. Wanneer dit niet gebeurd sturen wij u éénmaal een herinnering

Belangrijke opmerking:

 • wanneer er na het versturen van deze eenmalige herinnering geen directe betaling plaats vindt, annuleert het systeem automatisch binnen 7 dagen uw boeking. In geval van, een al dan niet automatische, annulering treden automatisch onze annuleringsvoorwaarden in werking

Deelbetalingen

 • wij bieden u de mogelijkheid, uw boeking in delen aan ons te betalen
 • wanneer u van de mogelijkheid van deelbetalingen gebruik wenst te maken, dient u dit ons direct na uw boeking per E-Mail mede te delen
 • deelbetaling is alleen mogelijk voor de som van de restbetaling
 • de eerste aanbetaling dient altijd direct na boeking te worden gedaan en minstens 30% van de totale som te zijn
 • ook dient de laatste deelbetaling van de totale som uiterlijk 45 dagen voor uw aankomstdatum op onze bankrekening te zijn aangetroffen
 • tijdens de looptijd dient u er zelf voor te zorgen dat uw deelbetalingen tijdig (voor, of uiterlijk op, de door ons aangegeven aangegeven data) op onze bankrekening zijn bijgeschreven
 • bij herhaald verzuim hebben wij het recht het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel te vorderen

Belangrijke opmerking:

 • wanneer er na het versturen van een vordering geen directe betaling plaats vindt, annuleert het systeem automatisch binnen 7 dagen uw boeking. In geval van, een al dan niet automatische, annulering treden automatisch onze annuleringsvoorwaarden in werking

Volledige betaling

 • uiteraard kunt u, indien gewenst, het totaalbedrag ook in één betaling voldoen. Een volledige betaling dient dan wel direct na ontvangst van de boekingsbevestiging aan ons te worden voldaan, zodat uw boeking daadwerkelijk als definitieve boeking bij ons ingeboekt wordt. Wanneer dit niet tijdig plaats vind, kunnen er gelijke problemen ontstaan als aangegeven bij de aanbetaling beschreven 'belangrijke opmerking'

Overige betalingsvoorwaarden:

 • verblijven met een aankomst binnen 45 dagen na boeken dienen direct na ontvangst van de boekingsbevestiging 100% betaald te worden
 • verblijven met een aankomst binnen 7 dagen na boeken dienen bij aankomst direct en volledig contant of via een pin-transactie betaald te worden
 • bij boekingen over onze partnerportalen, zoals bijvoorbeeld Travanto, Micazu, Booking.com, FeWo-Direkt, enz. kunnen de door hen bepaalde betalingsvoorwaarden afwijken van onze betalingsvoorwaarden
 • de betalingsvoorwaarden opgesteld door de aanbieder waarbij gereserveerd/geboekt wordt/is zijn eerst geldend

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Voor een of meerdere vakantiewoningen of groepsaccommodaties

Annulering van uw boeking bij ons, accepteren wij:

 • vanaf boekingsdatum tot 45 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 30% van de totale som
 • van 44 dagen tot 30 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 50% van de totale som
 • van 29 dagen tot 14 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 70% van de totale som
 • van 13 dagen tot 1 dag voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 90% van de totale som
 • bij een annulering op de dag van aankomst, of tijdens het verblijf, tegen een betaling aan ons van 100% van de totale som

Voor een of meerdere gastenkamers

 • vanaf de boekingsdag tot 48 uur voor aankomst, kosteloos
 • binnen 48 uur voor aankomst, bereken wij 50,00 € voor de door ons dan reeds gemaakte onkosten
 • het tijdstip van aankomst is voor de annuleringsbepalingen door ons vastgesteld op de vroegst mogelijke aankomsttijd, dat wil zeggen 14:00 uur.

Een reis- en/of annuleringsverzekering kunt u alleen bij uw eigen, of een door u voor dit doel gekozen, verzekeringsmaatschappij afsluiten

 • de reeds betaalde kosten van, door ons voor u bestelde, HarzCards en Brockenfahrten kunnen wij bij annulering helaas niet vergoeden

Bij boekingen over onze partnerportalen, zoals bijvoorbeeld Travanto, Micazu, Booking.com, FeWo-Direkt, enz. kunnen de door hen bepaalde annuleringsvoorwaarden van onze annuleringsvoorwaarden afwijken. De annuleringsvoorwaarden van de persoon/het bedrijf waar de boeking en / of aanbetaling gedaan is, zijn bindend.

BORG

Alleen voor verblijven in vakantiewoningen of groepsaccommodaties

De borg bedraagt € 125,00 per gehuurde wooneenheid en dient bij aankomst contant betaald te worden:

 • Harz Avonturen(Huiscode: KH2) € 125,00
 • De Tulpenberg (Huiscode: KH3) € 125,00
 • Het boswater (Huiscode: KH4) € 125,00
 • Natuurparels (Huiscode: KH3 + KH4) € 250,00
 • Holland-Harz Experience (Huiscode: KH1) € 500,00

De borg, of een gedeelte daarvan, wordt binnen 7 dagen na vertrek, na een (schadevrije) controle, aan het bij ons aangegeven IBAN nummer terug betaald.

HONDEN

 • wij berekenen een bedrag per hond/per nacht, maximaal 2 honden per wooneenheid zijn toegestaan
 • u dient zelf te zorgen voor een geschikte slaapplaats voor uw hond, onze voorkeur heeft een bench.

VERBLIJF

 • u dient tijdens uw verblijf in klein Holland over een aansprakelijkheidsverzekering, met toereikende dekking, te beschikken
 • u kunt op de aankomstdag vanaf 16:00 uur over de door u geboekte vakantiewoning(en) beschikken
 • ieder verblijf (inclusief nevenkosten) dient voor, of uiterlijk bij, aankomst 100% betaald te zijn/worden
 • u dient u tijdens uw verblijf aan onze huisregels te houden (zie digitale gastenmap)
 • u dient de door u geboekte vakantiewoning(en) op de vertrekdag bezemschoon op te leveren en om uiterlijk 10:00 uur te hebben verlaten
 • alle door u ter plaatse gebruikte / bestelde / gekochte extra diensten / goederen dienen voor vertrek aan ons betaald te zijn

GEBRUIKSVOORWAARDEN WIFI

In alle vakantiewoningen, de recreatieruimte en de tuin kan door iedere aanwezige gast gratis gebruik gemaakt worden van een Wifi netwerk. Het Wifi netwerk (hierna ‘netwerk’) wordt aangeboden door klein Holland Harz in samenwerking met Telekom GmbH, (hierna ‘aanbieder’).

Aan het gebruik van dit netwerk zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld, die op alle gebruikers van het netwerk van toepassing zijn. Door gebruik te maken van het netwerk, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden:

§ Het netwerk mag niet gebruikt worden

 • om spam, virussen of illegale software te verspreiden, te raadplegen en/of te downloaden
 • om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, informatie of (rand)apparatuur die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik
 • voor gedragingen die illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, frauduleus, aanstootgevend of lasterlijk zijn

§ Het proberen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts of computersystemen op welke manier dan ook is niet toegestaan

§ Het gebruik van het netwerk mag nooit in tegenstrijd zijn met de landelijke wet- en regelgeving

§ Het verzenden van informatie (waaronder ook email) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn aan verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie. Gebruikers wordt aangeraden minstens een antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een VPN verbinding indien vertrouwelijke of gevoelige informatie verstuurd wordt of connectie met een bedrijfsnetwerk gemaakt wordt

§ Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker. De aanbieder van het netwerk is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het netwerk.

§ De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden gedraagt de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker die in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle daaruit voor de aanbieder voortvloeiende schade.

§ De hoofdhuurder moet deze gebruiksvoorwaarden ten laatste bij aankomst ondertekenen. De hoofdhuurder tekent voor alle personen die in de huurovereenkomst/accommodatie/verblijven aanwezig zijn.

Belangrijke waarschuwing!

Zodra het in de digitale gastenmap beschikbaar gestelde wachtwoord op apparaten wordt ingevoerd en bevestigd, gaat de gebruiker automatisch volledig akkoord met bovenstaande voorwaarden en de aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen. Wij adviseren daarom ook dringend, voor gebruik, de gehele groep te informeren over de strikte regels voor het gebruik en vooral voor het downloaden van gegevens van het klein Holland Harz netwerk. En dat in geval van overtreding eventuele boetes of andere strafrechtelijke gevolgen voor rekening van de hoofdhuurder komen. Aangezien Duitsland deze wetgeving zeer ernstig neemt en daadwerkelijk handhaaft, kunnen de boetes absurd hoog oplopen. N.B. Tussen het verblijf en het ontvangen van een eventuele boete kan een aanzienlijke periode verstrijken. Het kan dus gebeuren dat in geval van niet-naleving van de regels, zelfs lang na het verblijf, de tijdens het verblijf opgelopen boetes nog moeten worden betaald. 

VIDEOBEWAKING

Ons grondstuk wordt 24/7 door videocamera's bewaakt.


Vermelding van aanwezigheid

Daar voor het verzenden van de online boeking akkoord dient te worden gegaan met de algemene voorwaarden, gaan wij ervan uit dat ook deze bepaling bij de boeker bekend is / was vóór boeking. Tevens is het gebruik van een videobewaking-systeem door ons gemeld aan de door ons gebruikte partnerportalen. Voor een onjuiste weergave / vermelding of het niet hebben gelezen hiervan, kunnen wij nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld. Verzoek om stornering voor, of restitutie tijdens, het verblijf zal dan ook ongegrond worden verklaard

Inkrachttreding

Deze bepaling wordt daadwerkelijk van kracht bij betreding van de door ons beschikbare gestelde private, maar voor gemeenschappelijk gebruik bedoelde, en in het eerste punt vermelde bereiken, behorend bij klein Holland Harz, Wellbeek 5, 37412 Herzberg am Harz - Sieber, Bundesrepublik Deutschland

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEREGELING

 • wij zijn niet aansprakelijk voor schade(n) / verlies / diefstal van eigendommen van gasten. Onafhankelijk daarvan, of deze door derden veroorzaakt wordt of niet
 • voor eventueel door u veroorzaakte schade(n) aan ons en / of aan onze gasten of schade(n) / verlies aan / van onze eigendommen of eigendommen van onze gasten bent u altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk
 • wij dragen onze verantwoordelijkheid door de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen ter voorkoming van ongevallen te hebben getroffen / treffen. Wanneer het, ondanks deze voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen, toch tot een voorval komt gelden de volgende bepalingen;

1. wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor ongevallen die niet op ons, in het grondboek vermelde, grondstuk plaats vinden

2. bij ongevallen die op ons grondstuk plaats vinden, wordt het ongeval door een onafhankelijk persoon onderzocht, en bepaald wie daarvoor wettelijk de verantwoording draagt

3. wanneer de schuld aantoonbaar bij ons ligt, nemen wij uiteraard onze verantwoording, en zullen wij dit aan onze verzekering over dragen

4. wanneer ons geen nalatigheid of schuld toegewezen worden kan, kunnen wij hiervoor ook niet aansprakelijk gesteld worden

 • wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies / schade(n) / diefstal van / aan bij ons geparkeerde voertuigen. Schade(n), door uzelf aan derden veroorzaakt, dient u direct bij de eigenaar/esse van het voertuig te melden. Wij gaan ervan uit dat dit naar behoren door betrokken partijen zelf afgehandeld wordt
 • door u veroorzaakte schade, waarvan de waarde niet hoger is dan de door uw betaalde borg, verreken wij direct met de door uw betaalde borg
 • door u veroorzaakte schade, waarvan de waarde hoger is dan de door uw betaalde borg, dienen door uw verzekering of uit uw eigen kapitaal aan ons vergoed te worden
 • wanneer uw verzekering een vergoeding niet, of niet toereikend, vergoed, dient de schade(n) uit uw eigen kapitaal aan ons vergoed te worden

BEOORDELINGEN

 • wij garanderen dat alle, door ons getoonde, beoordelingen daadwerkelijk aan ons gegeven zijn door gasten die bij ons overnacht hebben / verbleven zijn
 • deze beoordelingen bestaan uit online beoordelingen, maar ook uit schriftelijke beoordelingen gedaan in de in klein Holland Harz fysiek aanwezige gastenboeken
 • alle schriftelijke beoordelingen gedaan in onze fysiek aanwezige gastenboeken, evenals de ons hier toegekende sterren / cijfers, zijn door ons exact overgenomen (de oorspronkelijke beoordeling worden door ons aantoonbaar bewaard). De enige aanpassing betreft eventueel het weglaten van persoonlijke gegevens of feiten, die tot duidelijke herkenning van personen voeren kan, zoals bijvoorbeeld combinaties van voor- en achternamen, familie samenstellingen, woonplaatsen, enz. Wanneer u er als gast bezwaar tegen heeft, dat wij uw beoordeling online openbaar tonen, kunt u ons dat melden. In dit geval wordt uw beoordeling niet (langer) online getoond/geplaatst. Tenzij anders bij ons aangegeven stemt u ermee in dat wij uw beoordeling online tonen/plaatsen

BEZWAREN

 • uiteraard doen wij er altijd alles aan, om uw deelname zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Voor die zeldzame gevallen, dat er toch iets voor teleurstelling heeft gezorgd, vragen wij u om dit persoonlijk met ons te bespreken. Wanneer u moeite heeft met een persoonlijk gesprek ter plaatse, dan begrijpen wij het ook als u dit liever (niet al te lang) na thuiskomst telefonisch, of zelfs per E-Mail doen wilt. Wij beloven u dat wij iedere klacht, onafhankelijk of u dit persoonlijk, telefonisch of per E-Mail aan ons kenbaar maakt, met respect behandelen en binnen het bereik van onze mogelijkheden proberen op te lossen
 • wel vragen wij hierbij aandacht voor het volgende: Ook wij wensen met respect behandeld te worden. Wanneer dit niet het geval is, en u ons of onze onderneming onterecht in diskrediet brengt, zien wij ons gedwongen om rechterlijke stappen inzake laster te ondernemen

SALVATORISCHE CLAUSULE

Als een bepaling van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In de plaats van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepalingen komt dan een regeling die overeenkomt met het beoogde doel van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling, voor zover dit juridisch toegelaten en mogelijk is. Hetzelfde geldt bij een leemte in de regeling. De vervangende bepaling geldt dan alsof deze van bij het begin (of vanaf het tijdstip van de nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid) was overeengekomen